Teszek azrt, hogy zldelljen!

"...a fny sohasem kvlrl jn!"

Baukert
Baukert
Bejelentkezs
E-mail cm:
Jelsz:
Belps Regisztrci

C�g�nk m�k�d�s�t kert- �s park�p�t�ssel kezdte, azonban c�lj�ul t�zte ki, hogy min�l teljesebb k�r� szolg�ltat�sokkal �lljon Megrendel�i r�sz�re. Folyamatos b�v�l�ssel, a szolg�ltat�si paletta b�v�t�s�vel m�ra siker�lt el�rn�nk, hogy kis csal�di kertes megrendel�st�l eg�szen az ipari parkok, rakt�rb�zisok teljes k�r� kiszolg�l�s�ra alkalmas csapattal �s eszk�z�llom�nnyal �llunk Megrendel�ink rendelkez�s�re. A hagyom�nyos f�ny�r�si �s fenntart�si munk�latok mellett ma m�r ak�r komplett �zemeltet�st is tudunk v�llalni (z�ldter�let fenntart�s, takar�t�s, t�li s�kos�t�s mentes�t�s, h�eltol�s).

Ipari terďż˝letek, kďż˝zterďż˝letek tereprendezďż˝sďż˝nďż˝l fontos az igďż˝nyek figyelembe vďż˝tele mellett a szakmai, terďż˝leti el��rďż˝soknak megfelelďż˝ parkosďż˝tďż˝s megvalďż˝sďż˝tďż˝sa. Cďż˝gďż˝nk ďż˝nkormďż˝nyzatok ďż˝s ipari megrendelďż˝k megbďż˝zďż˝sďż˝bďż˝l tďż˝bbszďż˝r vďż˝gezte nagy terďż˝letek tereprendezďż˝sďż˝t, szďż˝ksďż˝ges burkolatok kialakďż˝tďż˝sďż˝t, tďż˝mfalak ďż˝s lďż˝pcsďż˝k ďż˝pďż˝tďż˝sďż˝t, valamint mindezek folyamatos, magas szďż˝nvonalďż˝ karbantartďż˝sďż˝t mai napig folytatja.

A nagyobb l�pt�k� fenntart�si munk�latok mellett �r�mmel t�lt el minket mag�nkertek szak�rt� kialak�t�s�val el�gedett mosolyt csalni a tulajdonosok arc�ra. C�g�nk megb�zhat� t�j�koztat�st ny�jt a terepviszonyok adta lehet�s�gekr�l, ismeri a kerti �p�tm�nyek kialak�t�s�nak lehets�ges m�djait, szakmai tud�s�val seg�t kiv�lasztani a megfelel� n�v�nyeket �s azok fenntart�s�hoz alkalmas rendszerek ki�p�t�s�t, valamint ig�ny szerint kertj�nek karbantart�s�t.

�zemeltet�shez kapcsol�d� szolg�ltat�saink:

  • belsďż˝-, kďż˝lsďż˝ takarďż˝tďż˝s

  • udvarosi munkďż˝k

  • gďż˝pi sďż˝prďż˝s

  • zďż˝ldterďż˝let fenntartďż˝si szolgďż˝ltatďż˝sok

  • tďż˝li sďż˝kossďż˝g mentesďż˝tďż˝s, hďż˝tolďż˝s


Kert�p�t�shez, kertfenntart�shoz kapcsol�d� szolg�ltat�saink:
- N�v�nytelep�t�s
- Gyepsz�nyeg lerak�sa
- Sziklakertek �p�t�se
- F�ves�t�s
- Parkberendez�si t�rgyak beszerz�se, kihelyez�se
- Tereprendez�s, f�ldmunka
- �rt�si munk�k
- Kerti tavak �p�t�se
- K�lt�ri, kerti burkolatok �p�t�se
- Mag�nkertek, parkok, irpari ter�letek karbantart�sa, fenntart�sa
- K�lterjes ter�letek kasz�l�sa, parlagf� �rt�sa
- N�v�nyv�delmi munk�k v�gz�se
- Szaktan�csad�sWEBSHOP »